SZAMBA TRADYCYJNE -30% do 10 stycznia!

Skorzystaj z naszej promocji, wystarczy zapisać się na realizację do 10 stycznia.

Szambo[1] lub dół chambeau[2] (rzekomo[3] od fr. nazwiska Chambeau[4][5]) – podziemny zbiornik, zazwyczaj bezodpływowy, wykonany np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej[6].

By |2018-12-18T19:46:39+00:00Grudzień 18th, 2018|Bez kategorii|
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Ok