Odwodnienia

Odwodnienia2019-01-10T19:14:13+01:00

Odprowadzenie wody z dachu i drenaż-odwodnienie fundamentów.

Pod pojęciem „drenaż” rozumiemy podziemny system odprowadzenia wody gruntowej z obszaru ukończonego  lub znajdującego się w fazie budowy obiektu.

Dzięki zastosowaniu drenażu okalającego fundamenty budynku, możemy odprowadzić nadmiar wody gruntowej. Drenaż opaskowy stosuje się w domach podpiwniczonych jak i wokół budynków niepodpiwniczonych, jeśli wymagają tego warunki gruntowe i wodne.

Pod pojęciem „odwodnienie lub odprowadzenie” rozumiemy system zagospodarowania wód deszczowych padających na połać dachu. Dzięki instalacji odprowadzenia wód możemy ją zmagazynować i ponownie wykorzystać w celu np. podlewania ogrodu.

Rzadko, kiedy na obecnych terenach można spotkać jednorodny grunt. Zazwyczaj gleba jest zbudowana z warstw przepuszczalnych(piaski,żwiry) z gruntami nieprzepuszczalnymi(gliny,iły). Ponieważ woda gruntowa oraz opadowa nie może przesączyć się przez zalegające warstwy nieprzepuszczalne to gromadzi się i spiętrza wywierając nacisk hydrostatyczny na ściany piwnic i fundamenty.

Aby uniknąć dostania się wody na do naszych fundamentów, idealne zastosowane ma podwójna instalacja PVC rozwiązująca problem wód gruntowych i opadowych.

Schemat Podwójnej instalacji zbierającej wodę deszczową, opadową i gruntową

ODBIORNIKI I MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA WODY

Nawet gdy problem drenażu obecnie nas nie dotyczy, nie znaczy to, że w przyszłości się nie pojawi. Warunki hydrogeologiczne na naszym terenie mogą się zmienić np. wskutek zmian klimatycznych i zwiększonych opadów.

Firma JA-CK świadczy również usługi z zakresu samego odwadniania terenów z bardzo wysokim poziomem wód gruntowych.

Odbiornikiem zgromadzonej deszczówki mogą być:

zbiorniki HDPE

zbiorniki betonowe

zbiorniki wodne, np. oczka

studnia chłonna

rowy melioracyjne

Nie znalazłeś tego, co Cię interesuję?

Skontaktuj się z nami. Posiadamy szeroką bazę usług oraz produktów. Wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie, które będzie dopasowane do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Ok