Oczyszczalnie drenażowe

Oczyszczalnie drenażowe2019-01-10T19:09:51+01:00

Oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym

 NORMA PN-EN 12566-1:2004/A1:2006

 

Można je stosować wówczas, gdy nie występuje problem wysokiego poziomu wód gruntowych (min. grubość warstwy przepuszczalnej to 1,5 m, licząc od dolnej krawędzi drenów do powierzchni zwierciadła wód gruntowych) oraz grunt jest w odpowiednim stopniu przepuszczalny. Niezbędne jest również dysponowanie wymaganą powierzchnią terenu pod drenaż.

Nasze oczyszczalnie działają w oparciu o procesy biologiczno-fizyczne zachodzące w osadniku gnilnym – podstawowym urządzeniu w systemie oczyszczania ścieków. W wyniku sedymentacji w osadniku (usytuowanym najlepiej bezpośrednio przy domu) gromadzą się osady. Związki organiczne zawarte w osadach ulegają rozkładowi na skutek fermentacji (działanie bakterii beztlenowych) na: minerały, wodę i gaz.

Specjalna konstrukcja osadnika zapewnia wypływ klarownej cieczy wystarczająco oczyszczonej, by móc ją odprowadzić na drenaż rozsączający, położony pod powierzchnią terenu, w którym ścieki podlegają dalszemu oczyszczeniu już z udziałem bakterii tlenowych i w efekcie do gleby przenika ściek oczyszczony.
Ten proces oczyszczania jest wyjątkowo korzystny dla środowiska naturalnego, gdyż zostaje zachowany lokalny bilans wodny.

Stosowanie BIOPREPARATÓW wpływa korzystnie na działanie oczyszczalni i stanowi, obok usuwania osadu (raz na 1-2 lata), jedyne koszty związane z jej eksploatacją.

W zależności od warunków wodno-gruntowych można zastosować kilka rozwiązań dotyczących montażu oczyszczalni z odprowadzeniem do gruntu:

Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym:

Oczyszczalnia z poletkiem rozsączającym:

Oczyszczalnia z nasypem i przepompownią:

Oczyszczalnia na pakietach rozsączających:

Oczyszczalnia z tunelem rozsączającym:

W zależności od ilości użytkowników, warunków gruntowo-wodnych panujących na danej działce możemy dobrać dla Państwa odpowiednie rozwiązanie.
Standardowe rozwiązania z zachowaniem odległości 1,5m od lustra wody gruntowej:

Tabela doboru zbiorników:

Obliczanie parametrów oczyszczalni:

Po = (n x q) x 3

gdzie:
Po – pojemność osadnika wstępnego (gnilnego)
n – liczba mieszkańców
q – ilość ścieków – 150l

Przykład: Domek jednorodzinny, w którym mieszkają 4 osoby:
Po = (4 x 150l) x 3= 1800l = 1,8 m3
– dobieramy więc oczyszczalnie z osadnikiem 2,0m3

Nie znalazłeś tego, co Cię interesuję?

Skontaktuj się z nami. Posiadamy szeroką bazę usług oraz produktów. Wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie, które będzie dopasowane do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Ok