STUDNIE KANALIZACYJNE

 

 

  

Nasze studnie kanalizacyjne wykonane są z polietylenu o wysokiej gęstości ( HDPE).

 

Konstrukcja jak i zastosowany materiał umożliwiają skrócenie czasu koniecznego na zamontowanie oraz dokonanie przyłączy.

 

Studnie o średnicy powyżej 1000mm posiadają stopnie włazowe.

 

.


 

       

             

 

 

Poniższy rysunek przedstawia przykładowy zakres średnicy rur dopływowych i odpływowych dla studzienki o średnicy 1000mm ;

 

                          

 

 

Poniższy rysunek przedstawia przykładowy sposób podłączenia rur odpływowych i dopływowych w studzience z kinetą zbiorczą z czterema bocznymi odpływami ; 

                             

 

 

Tabela doboru studni kanalizacyjnych o średnicy 1000mm ;