PRZEPOMPOWNIE

 

 

 

 

 Przepompownie ścieków

 

 

 

 

 

 

Zakres oferty przepompowni obejmuje zarówno same zbiorniki jak i kompletne przepompownie ścieków i wód zanieczyszczonych.

 

 

 

 

 

 Tabela doboru przepompowni ;

 

 

 

 W przypadku indywidualnych ofert, wysokość zbiornika, typ pompy dobierane są indywidualnie.

 

 

 

Przedstawiamy Państwu przepompownie, które można podzielić na dwie kategorie :

 

  Są to konstrukcje przeznaczone  do pompowania mediów nie zawierających zanieczyszczeń stałych bądź włóknistych lub mediów wstępnie oczyszczonych w osadnikach gnilnych.

 

 Do tej grupy zaliczamy przepompownie typu P60.

 

 Przepompownie te stosowane są w systemach przydomowych oczyszczalni ścieków i w związku z niekorzystnych układem spadków lub wysokim poziomem wód istnieje konieczność przepompowania do drenażu w nasypie lub w dalej położone miejsce.

 

 

 

Konstrukcje do pompowania ścieków surowych bezpośrednio z kanalizacji

 

  Stosowane pompy posiadają rozdrabniacz bądź duży przelot.

 

  Do tej grupy zaliczamy przepompownie typu P100 i P120